piątek, 31 października 2014

Spotkanie z uczniami w Ciechanowie

Nasz zespół wybrał się do jednej z bardziej aktywnych w projekcie eFizyka szkół. Na zaproszenie p. Izy Suchodolskiej przyjechaliśmy do Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Orylskiej. Podczas zajęć z uczniami przeprowadzone zostały pokazy lekcji z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Fizycznego i zaprezentowane były możliwości Szkolnego Internetowego Laboratorium Fizyki.
Spotkanie z uczniami trwało dwie godziny lekcyjne po 45 minut, przeprowadzone w dwóch grupach z wykorzystaniem sali informatycznej. Poprzedziły je konsultacje z nauczycielami fizyki i informatyki. Po lekcjach przeprowadzone zostały ankiety ewaluacyjne. Poniżej relacja zdjęciowa:Fot. Borys Kozielski

wtorek, 28 października 2014

eFizyka - Szkoła z Chorzeli

W ramach współpracy Politechniki Warszawskiej z powiatem przasnyskim gościliśmy przedstawicieli ze szkoły w Chorzelach. Zajęcia odbywały się w Centralnym Laboratorium Fizycznym w Gmachu Fizyki PW.