środa, 11 lutego 2015

Zmiany w regulaminie Konkursu

Informujemy, że wprowadzono zmiany do:
Regulaminu „efizyka – Multimedia w nauczaniu” i załącznika 2 do regulaminu.
Obecny regulamin jest do pobrania pod adresem: http://milf.fizyka.pw.edu.pl/konkursefizyka/Regulamin-eFizyka.pdf

Zmiany w regulaminie:

Pkt I.6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Konkurs trwa od 4 grudnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.”

Pkt III.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zgłoszenie należy dostarczyć do Wydział Fizyki Politechnika Warszawska, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa w terminie do 30.04.2015 roku”

Pkt IV.3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Opracowania należy nadsyłać do 30 kwietnia 2015 roku na maila: efizyka@if.pw.edu.pl Opracowania nadesłane po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.”
- ZAŁĄCZNIKA 2 DO REGULAMINU KONKURSU „EFIZYKA – MULTIMEDIA W NAUCZANIA” (PKT 1, PKT 2.B)

Zmiany w załączniku 2:

Pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Oczekiwania wobec opracowania.
a) Zawartość opracowania. Opracowanie powinno zawierać trzy wyodrębnione części:
- opis zagadnienia, przedstawienie rozwiązywanego problemu, ew. wskazanie umiejscowienia zagadnienia w e-podręczniku lub innych materiałach projektu e-fizyka;
- produkt multimedialny (program, film, itp.), będący zasadniczym rozwiązaniem problemu;
- instrukcja dla użytkownika.
b) Zagadnienie może, ale nie musi, odnosić się do wybranego wątku z e-podręcznika, być jego kontynuacją, rozwinięciem.
c) Zagadnienie może, ale nie musi, być podobny do przykładów podanych na http://www.fizyka.pw
d) Opracowanie może stanowić rozwiązanie (program komputerowy)  1 z 9 zadań podanych na http://www.fizyka.pw. Zadania te mogą też stanowić inspirację do opracowania własnych zagadnień.”

Pkt 2.b otrzymuje następujące brzmienie:

„Obszary oceniania i punktacja.
- Pomysł i jego prezentacja do 10 punktów (oryginalność pomysłu, zgodność pomysłu z wybranym/wskazanym wątkiem podręcznika, czytelność i zwięzłość prezentacji, ogólne wrażenie).
- Produkt multimedialny do 20 punktów (bezusterkowe funkcjonowanie, szata graficzna,
kompletność i zgodność programu z opisanym pomysłem, stopień interaktywności, prostota programu, stopień przyjazności dla użytkownika (userfriendliness), ogólne wrażenie).
- Instrukcja dla użytkownika do 15 punktów ( opis działania programu, opis opcji dla użytkownika, przykładowe realizacje, zadania i problemy do rozwiązania za pomocą programu, ogólne wrażenie).
* W przypadku nadesłania opracowania będącego rozwiązaniem 1 z 9 zadań umieszczonych na http://www.fizyka.pw, za obszar Pomysł i jego prezentacja, uczestnik otrzyma 0 punktów. Za obszar Produkt multimedialny możne otrzymać do 20 punktów, za obszar Instrukcja dla użytkownika do 15 punktów. W przypadku jeśli uczestnik konkursu w istotny sposób zmodyfikuje proponowane zadanie, bądź w oparciu o nie ułoży własne, będzie mógł otrzymać maksymalnie 45 punktów (do 10 punktów w obszarze Pomysł i jego prezentacja, do 20 punktów w obszarze Produkt multimedialny, do 15 punktów w obszarze Instrukcja dla użytkownika).”

piątek, 6 lutego 2015

Lekcje na Politechnice

6 lutego 2015 roku odwiedzili nas uczniowie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach. Uczniowie wzięli udział w przykładowych lekcjach z Ćwiczeniami Wirtualnymi, Zdalnym Laboratorium oraz dowiedzieli się jak powstaje hologram a także wydruki 3D. Poniżej fotorelacja.

Wykład w audytorium na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
Wirtualne ćwiczenia

Wirtualne ćwiczenia w sali informatycznej


Wirtualne ćwiczenia

Drukowanie 3D

Zdalne Laboratorium

Po lewej sala druku 3D, po prawej Zdalne Laboratorium

Instrukcja Zdalnego Laboratorium

Jedno z doświadczeń Zdalnego Laboratorium - Osłabienie promieniowania gamma

Jedno z doświadczeń Zdalnego Laboratorium - wahadło Maxwella

Tworzący się wydruk 3D

Drukarka 3D

Wirtualne ćwiczenie

Wirtualne ćwiczenia

Teoria holografii w sali optyki

Doświadczenie w sali optyki

Holografia w sali optyki

Obrazek holograficzny

Doświadczenie w sali optyki

Doświadczenie w sali optyki

Holografia w sali optyki

Laser w sali optykiLekcja w sali optykiwtorek, 13 stycznia 2015

Lekcja w LXX Liceum im. A. Kamińskiego

13 stycznia 2015 roku gościliśmy z naszym zespołem w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Kamińskiego w Warszawie. Podczas przykładowych zajęć przedstawiliśmy przykładowe lekcje podczas których wykorzystane zostały Ćwiczenia Wirtualne. Połączyliśmy się również zdalnie ze Szkolnym Laboratorium Fizycznym na Politechnice, które jest udostępnione do wykonywania rzeczywistych doświadczeń wszystkim szkołom korzystającym z naszego projektu.
Poniżej relacja fotograficzna.wtorek, 9 grudnia 2014

Lekcja w Chorzelach


Na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół w ramach naszego projektu przeprowadziliśmy zajęcia pokazowe z wykorzystaniem Wirtualnego Laboratorium Fizycznego, oraz Szkolnego Internetowego Laboratorium Fizycznego. Udział wzięli zainteresowani uczniowie z kilku klas. Każda grupa uczniów przy jednym stanowisku wykonała ćwiczenie i przygotowała sprawozdanie do druku w pliku pdf. Zajęcia odbyły się 9 grudnia 2014 roku.
środa, 3 grudnia 2014

Liceum im. Królowej Jadwigi

Z naszymi wykładami przykładową lekcją odwiedziliśmy Liceum im. Królowej Jadwigi na warszawskim Mokotowie. Największe zainteresowanie wzbudził konkurs, w którym do wygrania jest 60 tabletów.